Лариса Антощук о профессии налогового консультанта в Украине

В Україні сьогодні назріває питання того, щоб урегулювати професію податкового консультанта. Це – одна з найбільш цікавих і найбільш престижних професій сьогодні в Європі. Вона вимагає цілий ряд відповідальності, яка покладається на професіонала і водночас велику кількість інструментів, які податковий консультант може застосувати для представництва інтересів фізичних осіб, юридичних осіб, чи держави. В Україні ця професія не врегульована і думаю, що в найближчий час потрібно, щоб її врегулювали на законодавчому рівні.

Податкове консультування в інших країнах світу – це окрема професія, яка передбачає окреме врегулювання. Вона надзвичайно популярна в європейських юрисдикціях більшості країн і об’єднує цілий ряд професіоналів і саме цікаве, що вона регулюється на рівні законодавчому. Якщо раніше ринок сам регулював питання податкового консультування, наприклад, велика вісімка так звана, потім – велика шістка. Наразі – це велика четвірка, займалась послугами податкового консультування всім видом послуг, що туди включаються, то наразі, більшість країн вже врегулювали це законодавчо. В Європі зараз є європейська фіскальна конфедерація, яка включає 21 країну і представлена 26 професійними організаціями. Більше 100 тисяч професійних консультантів є членами цієї організації і, власне, ми почали досліджувати, яким чином в інших країнах діють податкові консультанти, що вони роблять. Чому саме є необхідність врегулювати на законодавчому рівні їх діяльність? І виявилося, що податкові консультанти в різних країнах надають різний перелік послуг.

Країна, яка найперша врегулювала цю професію – це була Німеччина. У 1950 році у них з’явився спеціальний закон і, наразі, професія стає більш популярною. Якщо взяти, ми досліджували по діаграмі, яким чином збільшується кількість податкових консультантів в Німеччині, і виявилося, що з 2001 по 2010 рік у них приріст податкових консультантів сертифікованих, які мають право займатися цією діяльністю – 20 тисяч. Якщо було 70, то зараз вже, майже 90 тисяч (в 2010 році було). Професія дуже популярна, оскільки їхніми клієнтами, податкових консультантів, можуть бути і фізичні особи, і юридичні особи і, навіть, державні органи влади. Зокрема, регуляторні органи, державні фіскальні служби і так ділі. І професійно в Німеччині – це найстаріше врегульована професія. З 50-х років у них йде історія професійного врегулювання. Пізніше більшість європейських країн підхопили цю ідею і почали її використовувати. Найближчий до нас сусід – Польща у 97 році врегулювала питання даної професії. В Словаччині – в 92 році. Навіть, східні країни, такі як Киргизія, теж свого часу врегулювала на законодавчому рівні функціонування даної професії. Що взагалі роблять податкові консультанти в світі? Це, як правило, послуги, які надаються юридичним, фізичним особам, як я говорила, державним органам влади і вони включають перелік послуг від ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, аудиторських послуг, проведення аудиторських перевірок до надання податкового консультування, впровадження результатів податкового консультування, пізніше – представництво в суді інтересів клієнта або, навіть, в досудовому врегулюванні, якщо застосовується медіація, або етап адміністративного оскарження, як це в Україні. Весь цей перелік послуг і може надавати податковий консультант. І в більшості європейських країн саме він, цей перелік послуг, передбачений законодавчими актами. Кожна держава визначає, хто має право стати податковим консультантом, хто буде відповідальним за якість послуг, які надаються клієнту, і за якість послуг, які надаються юридичним особам або державі? Хто буде відповідальний за конфіденційність інформації, хто буде нести на собі професійні ризики, страхування і так далі. Власне, ця ідея, що держава може стати партнером професійній спільноті, а професійна спільнота – партнером бізнесу або просто громадянам, звичайним клієнтам, фізичним особам має лягти в концепцію втілення цієї професії в Україні, очевидно. Тому, що Європа врегулювала це законодавчо, то значить, в тому є необхідність, для того, щоб представляти інтереси і держави, і фізичних осіб. І дуже цікаво, що 70 відсотків професійних консультантів в Європі працюють із фізичними особами і працюють індивідуально. Щось на зразок наших адвокатів, бухгалтерів, які надають індивідуальні послуги. Лише 30 відсотків входять в склад юридичних осіб і працюють вже на рівні компаній, або професійних об’єднань. Аналогія – наші адвокатські бюро. І вважаю, що в Україні перспективність розвитку індивідуальних консультативних послуг податкових консультантів є дуже високою, тому що на регіональному рівні доступу малому і середньому бізнесу, наприклад, до компанії великої четвірки, або до великих аудиторських компаній немає. Зрозуміло, що вони будуть потребувати і вже, наразі, потребують якісних професійних послуг. Держава тільки на законодавчому рівні може визначити, яким чином можна цю якість контролювати. Чи це буде самоврядна організація? Чи це будуть якісь іспити, чи необхідність постійного підвищення кваліфікації? Ми виходимо з ідеєю про те, що в Україні потрібно затвердити і законодавчий акт, який би врегулював цю професію. Пропонуємо передбачити наступні речі. Дати визначення, нарешті, хто такий податковий консультант? У нас є аналогія – консультант з питань податків і зборів, але вона передбачає звичайно, сильні кваліфікаційні вимоги. Там необхідно мати п’ять років досвіду, щоб тільки здати на іспит сертифікації. Але сама процедура сертифікації не передбачена. Ми ж пропонуємо чітко передбачити, хто може право бути податковим консультантом, хто може бути податковим консультантом у випадку, набрання чинності законом і кого можна звільнити від обов’язкового складання іспитів і так далі. Чи потрібне складання іспитів, ми пропонуємо передбачити. Наприклад, якщо в Польщі і в Німеччині передбачено, що людина, яка хоче стати податковим консультантом, має спочатку скласти письмовий тест і розгорнуті відповіді написати, щоб зрозуміти, чи має вона взагалі розуміння про податкове консультування, чи ні і усну частину – продивитися якісь психофізіологічні особливості людини і взагалі її етичні засади, її цінності і так далі. Це, як правило, перевіряє кваліфікаційна комісія із суддів, науковців, працівників – податкових консультантів поточних і так далі. Думається, що в Україні ця сама модель має теж бути імплементована.

Законодавство податкове у нас є досить складним і слідкувати за ним потрібно, розуміти його потрібно і якісні послуги може надавати тільки, якщо відслідковуєш, розумієш, тримаєш руку на пульсі змін і можеш про це вчасно попередити консультанта. Зрозуміло, що на законодавчому рівні необхідно врегулювати не тільки навчання, не тальки здачу на свідоцтво на податкового консультанта, а й подальше підвищення кваліфікації. Польща, наприклад, пропонує свою модель. Вони кожного року відслідковують, яким чином їхній податковий консультант сертифікований, внесений в реєстр податкових консультантів і підвищує свою кваліфікацію. Вони ставлять необхідну кількість кредитних годин для того, щоб податковий консультант вчився. Це – можливість вчитись через індивідуальний кабінет, слухати вебінари, це можливість їздити на семінари так звані геміні семінари і кущові. В нашому розумінні – районні, обласні. Це можливість самому читати семінари, можливість писати монографії і за це отримувати якісь кредити і можливість писати статті або ж записувати свої навчальні блоки, уроки для своїх молодших колег. І таким чином, відслідковується, чи людина росте, чи людина слідкує за національним законодавством. Це таким чином держава контролює якість надання послуг клієнтам. І таким чином, страхує своїх громадян від якихось ризиків, неправильної складання звітності, нарахувань і конфліктів, чи спорів з фіскальними органами. Це ж саме ми хочемо зробити й в Україні. Вважаємо, що професія, яка зараз хаотична, так як це і в Російській федерації, і в Україні вона саморегульована і це дуже сильно відображається на якості послуг. Власне, впровадження врегулювання на державному рівні шляхом окремого законодавчого акту, допоможе нам уникнути цих пробілів в кваліфікації, в підвищенні кваліфікації, в захисті самого титулу звання податкового консультанту, у відслідковуванні, щоб ці люди мали, так звану, професійну таємницю, щоб інформація, яку вони отримали від клієнта, була захищена законом. І водночас вважаємо, що необхідним є створення всеукраїнської організації професійної, яка взяла б на себе ці функції – навчати, сертифіковувати, підвищувати кваліфікацію, вносити в реєстр професіоналів, виключати з реєстру, слідкувати за дотриманням принципів етики, принципів притягнення до адміністративної та дисциплінарної або будь-якої іншої відповідальності у випадку, якщо податковий консультант пішов поза межі закону, та діяв не в рамках законодавчо визначених. І дана професійна організація могла б бути партнером державі, зокрема, центральним органам влади, відповідальним за податкове законодавство, за тлумачення податкового законодавства, а також, партнерам судам, для того, щоб складати, якусь свою окрему професійну точку зору. Ідеться про те, що Україна не є винятком у цьому випадку, у більшості країн податкове законодавство дуже складне і за рахунок того, що є багато законодавчих актів, які приймаються протягом року чи двох, з’являються колізії в двочитанні законодавства, незрозумілі якісь моменти. Знов таки ж, практика розвивається, а старі не встигають підтягуватись під практичне застосування і тому платник податків мусить якось організувати свою транзакцію, провести якусь операцію, але під це нема законодавчого акту і він звертається за допомогою, за консультацією до якихось органів влади. У нас це зараз можуть робити в приватному порядку будь-які фірми, будь-які юристи, аудитори, бухгалтери, а публічно функцію консультування у нас зараз належить державній фіскальній службі, яка часто нею зловживає і може її використовувати в суто фіскальному тлумаченні. А от палати податкових консультантів, як самоврегулювні організації, які існують в Європейському союзі, вони дуже часто переймають на себе функцію консультування або ж, так званий «second opinion», другої думки, щодо питань застосування податкового законодавства. І це є дуже величезною допомогою для держави в тому плані, що потрібно тримати великий штат державних службовців, які будуть тлумачити норми законодавства, а достатньо лише декілька осіб, які будуть перепровіряти інформацію, яка вже пройшла самоврегульовану організацію. Більше того, самоврегульовні організації надають і видають кожного року величезну кількість монографій, досліджень наукових, ті які потім лягають в основу тих же, державних органів, судів, науковців і податкових консультантів з інших країн. Це теж дуже суттєво полегшує роботу держави і апарату в цілому. По суті, у держави з’являється партнер, з яким можна комуні кувати, обговорювати найболючіші питання, вирішувати, яким чином національне законодавство співвіднести з міжнародним, тому, що часом інтереси локальні, пов’язані з інтересами міжнародного оподаткування. І якщо вчасно в державі не змінити систему саморегулювання внутрішню, то це відізветься потім на кількості інвесторів, які заходять в країну, на кількості інвесторів, які виходять з країни і так далі. Тому, власне, палата або будь-які інші національні органи, якби він називався самоврегулювання податкових консультантів, є дуже потрібним партнером. А, по-друге, правою рукою, можна сказати, держави для того, щоб представляти інтереси держави в цілому. Водночас, клієнти будуть зацікавлені в тому, щоби рівень їхніх консультантів постійно монітори вся і відслідковувався.

На рівні законодавства європейського відслідковується також, часом, і цінова категорія по наданню послуг. Тобто, держава може встановити шкалу, що послуги податкового консультування, податкового консультанта коштують стільки-то мінімум і стільки-то максимум. Це дозволяє ринку і державі регулювати певні відносини в суспільстві, щоб не було зловживань з боку професіоналів, і водночас, щоб не було демпінгування з боку бізнесу, або інших, не чесно конкуруючих суб’єктів господарювання. Ми пропонуємо, щоби на законодавчому рівні було врегульовано ситуацію із визначенням професії, із визначенням критеріїв в неї входження, критерії від слідкування якості, критеріїв дотримання принципів професійних, принципів етики, основних моментів роботи з клієнтами, з державними органами влади. Створення і закріплення цієї професії окремим нормативним актом дасть можливість тим людям, які є вихідцями із державних органів влади і в підсумку не хочуть йти в бізнес і не бачать себе в бізнесі, самостійно здійснювати професійну діяльність – бути податковими консультантами, тобто брати якийсь із видів послуг, які їм комфортні, чи надавати послуги з бухгалтерського обліку, чи представляти інтереси клієнта в судах, чи писати законопроекти, чи працювати в консультуванні безпосередньо, вже державних органів влади, щодо застосування тих чи інших норм права. В Німеччині і в Польщі велика кількість колишніх державних службовців, це як правило і високі чини, і які залишають пости в фіскальній службі, в податковій службі переходять з часом на роботу у якості індивідуального податкового консультанта або вже в безпосередньо в саму організацію, яка здійснює самоврегулювання на ринку послуг. Тому, що це для них дуже хороша і цікава площадка, як для подальшого застосування своїх знань, умінь і налагодження діалогу з державними органами влади, з судами, і з клієнтами. Це – по суті, медіатор, посередник між різними представниками в суспільстві: держава, клієнти, громадяни звичайні і так далі.

Якщо відслідковувати, яким чином Україна рухається в порівнянні з Польщею, то в деяких процесах ми є дуже близькими до Польщі, але в деяких процесах – ми відстаємо на 15-20 років. І я вважаю, оскільки там професія була введена в 1997 році, сьогодні вона одна з найпрестижніших для випускників вузів. Вони ставлять собі у першій трійці професій податковий консультант і ринок потребує ці послуги. Чим власно підтверджує, тим що купує ці послуги податкових консультантів. Я вважаю, що Україна в найближчий час має теж вийти на цей рівень, на який Польща вийшла в 97 році ітам була ініціатива з боку міністерства фінансів про створення подібного інституту – була створена всепольська організація. Я впевнена, що ми вже дуже близько біля створення всеукраїнської національної організації, яка буде об’єднувати податкових консультантів, яка допоможе і платникам податків, і державі, і різним гілкам влади в державі домовитися і розвиватися, і залучати додаткові інвестиції і країну.

[/toggle]

[/toggles]